Sunday, October 2, 2016

ហេតុផល៧យ៉ាង ដែលបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យគឺជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតបំផុត!

building for rent
​​អគារការិយាល័យសម្រាប់ជួល
អតិផរណា ត្រូវបានគេអោយនិយមន័យជា "ការកើនឡើងជាទូទៅនៃតម្លៃនិងការធ្កាក់ចុះនៃតម្លៃសាច់ប្រាក់"។ តម្លៃសាច់ប្រាក់របស់អ្នកមិនអាចកើនទេ ហើយវាជារឿងធម្មតា។ ប្រាក់៣០ម៉ឺនដុល្លារដែលអ្នករកបានពីការងាររបស់អ្នកកាល១០ឆ្នាំមុន ហើយកាលនោះអាចធ្វើអោយអ្នករស់នៅយ៉ាងសុខស្រួល ប្រហែលជាមិនអាចធ្វើអោយអ្នករស់នៅបែបស្រួលនោះទៀតទេសម្រាប់បច្ចុប្បន្នកាលនេះ។ អ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអតិផរណាបាននោះទេ (វាជាតួនាទីរបស់ Federal Reserve) ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេះកើនបំណុលតាំងពីឆ្នាំ២០០៨ ដែលវាធ្វើអោយអតិផរណាកាន់តែកើន។
រាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយអ្នក ឬក្រុមគ្រួសារអ្នកបានឡើង ហើយមិនអាចធានាសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបាននោះទេ។ ត្រូវគិតអោយច្បាស់ពីរឿងរកប្រាក់។ ប្រាក់កាន់តែច្រើនបានន័យថា សេរីភាពអ្នកកាន់តែច្រើន! ប្រាក់តែឯងមិនអាចធ្វើអោយអ្នកសប្បាយចិត្តនោះទេ តែវាមានសមត្ថិភាពធ្វើអោយជីវិតអ្នក និងអ្នកជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ។ អ្នកត្រូវវិនិយោគជាមួយប្រាក់ដែលហូលចូលមក ដែលវាធ្វើអោយមានលម្ហូរប្រាក់ចូលជាវិជ្ជមាន ប្រើលុយខ្ចីអោយកើនជាប្រាក់ចំណេញ រៀនដោះស្រាយជាមួយអតិផរណា ហើយគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក។
តើបច្ចុប្បន្នអ្នកមានអចលនទ្រព្យនៅក្នុងបញ្ជីវិនិយោគរបស់អ្នកហើយឬនៅ? តើអ្នកខ្លាចទីផ្សារហ៊ុនដូចខ្ញុំដែរមែនទេ? ហើយអ្នកក៏ធុញនឹងអត្រាតម្កល់ប្រាក់ដែលតិចតួចស្ទើរតែស្មើរអត់នៅឯធនាគារដែរមែនទេ? តើអ្នកចូលចិត្តគំនិតវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យដែលអាចផ្តល់ចំណូលអោយអ្នកផ្ទាល់ដែរឬទេ?
ទាំងនេះគឺជាហេតុផលទាំង៧ ដែលការវិនិយោគប្រាក់ចំណូលលើអចលនទ្រព្យគឺជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការពារ និងធ្វើអោយទ្រព្យរបស់អ្នកកើន៖

១. លម្ហូរប្រាក់ចូលវិជ្ជមាន

អត្ថប្រយោជន៍ធំបំផុតពីការវិនិយោគអចលនទ្រព្យដែលអាចបង្កើតចំណូលបាន (សំដៅលើទ្រព្យដែលអាចជួលបាន) គឺការជួលដែលជាទូទៅវាអាចធានាទ្រព្យនោះបាន។ វាបង្កើតចេញជាប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ ដែលវាច្រើនជាងប្រាក់ចំណេញភាគលាពហ៊ុនធម្មតា។

២. ប្រើប្រាស់លុយដើម្បីបង្កើនតម្លៃទ្រព្យ

អត្តចរិតសំខាន់មួយទៀតរបស់ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យអាជីវកម្ម គឺការផ្តល់សមត្ថភាពអោយយើងអាចដាក់បំណុលលើទ្រព្យ ដែលជាការវិនិយោគទុនពីរបីដង។ វាអាចធ្វើអោយអ្នកទិញទ្រព្យជាមួយនឹងលុយតិច ហើយអាចបង្កើនទ្រព្យច្រើន តាមរយៈពេលដែលអ្នកបង់សងប្រាក់កម្ចី។

៣. បំណុលដែលចំណាយតិច ហើយអាចយកប្រាក់ដើមមកបង្កើនលម្ហូរប្រាក់ចូល

ការដាក់ ប្រាក់កម្ចីវិជ្ជមាន លើទ្រព្យដែលអាចបង្កើនចំណូលបាន អាចធ្វើអោយអ្នកវិនិយោគបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីការប្រណិបត្តិរបស់វា ដោយមានន័យថា អាចខ្ចីប្រាក់ដោយចំណាយការប្រាក់ទាបដែលទ្រព្យនោះត្រូវចំណាយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកទិញផ្ទះមួយអាចអ្នកអាចំណេញពីការវិនិយោគ៦ភាគរយ តែអ្នកត្រូវការប្រាក់ពីកម្ចី៤ភាគរយមកទិញវា អ្នកវិនិយោគផ្ទះនោះនឹងត្រូវទទួលប្រាក់៦ភាគរយពីការវិនិយោគ និងចំណាយ២ភាគរយសងប្រាក់កម្ចី ដូច្នេះ វាបន្ថយបំណុល។

៤. ការពារខ្លួនពីអតិផរណា

ប្រាក់ដុល្លារគ្រប់សន្លឹកដែលគេបានបោះពុម្ពមក វាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបំណុលអ្វីមួយ។ ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ ត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិផរណា នៅពេលដែលយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រភេទទ្រព្យដទៃទៀត ដូចជា S&P, សញ្ញាប័ណ្ណរតនាគាររយៈពេល១០ឆ្នាំ និង សញ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុន។
ដោយសារតែប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកបន្តព្រីនក្រដាសប្រាក់ដើម្បីជម្រុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ច វាសំខាន់ណាស់ដែរដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់អចលនទ្រព្យដែលអាចផ្តល់ជាប្រាក់ចំណូលមកយើងបាន ដោយវាអាចការពារយើងពីអតិផរណា។ និយាយជាទូទៅ នៅពេលដែលអតិផរណាកើនឡើង តម្លៃនៃអចលនទ្រព្យ និយាយអោយចំ គឺទ្រព្យដែលអាចអោយមានគេជួលនៅច្រើនដែលជាផ្ទះដែលមានអត្រាពលកម្មនិងបម្លាស់ប្តូរខ្ពស់ក៏កើនឡើងតាមអតិផរណាខ្ពស់ផងដែរ។

៥. បំបែរអចលនទ្រព្យទៅជាទុន

អចលនទ្រព្យដែលជាប្រភពលម្ហូរចំណូល គឺជាប្រភេទនៃការវិនិយោគតិចតួចតែទ្រព្យរឹងមួយនេះវាមានតម្លៃខ្លាំង។ ដីក៏វាមានតម្លៃ ហើយសំណង់ផ្ទះក៏វាមានតម្លៃ ហើយប្រាក់ចំណូលដែលអាចរកពីវាក៏មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនាពេលអនាគត។
ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យដែលអាចផ្តល់ចំណូលបាន មិនមានថ្ងៃក្រហមអោយផ្អាក ឬថ្ងៃបៃតងអោយបន្តនោះទេ វាដូចទីផ្សារហ៊ុនអិញ្ចឹង។

៦. តម្លៃនៃទ្រព្យនោះកើនឡើង

តាមរយៈពេលកន្លងផុតទៅ អតិផរណាចេះតែកើន នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើអោយការទិញធ្លាក់ចុះ។ ក៏ប៉ុន្តែ អចលនទ្រព្យដែលជាលម្ហូរចំណូលបាន ចេះតែកើនតម្លៃ ដែលធ្វើអោយយើងទទួលបាន និងលើសពីការវិនិយោគផ្សេងៗ។ តម្លៃនៃអចលនទ្រព្ចេះតែកើន តាមរយៈកាលដែលវាប្រណិបត្តិការ ហើយតម្លៃជួលនោះក៏វាចេះតែកើន។

៧. មានមោទនភាពដែលក្លាយជាម្ចាស់ទ្រព្យ

អចលនទ្រព្យដែលល្អមួយ នៅចំទីតាំងដ៏ល្អមួយផងដែរ ជាមួយនឹងអ្នកជួលល្អ ហើយគំនិតរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យអាចជាមោទនភាពដ៏ថ្លៃថ្លារ ដែលវាខ្ពស់ផុតពីប្រភេទទ្រព្យផ្សេងៗ។ ភាពជាម្ចាស់ផ្ទះមួយ គឺវាជាសុបិន្តមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីដៃសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។ តើអ្នកស្រម៉ៃចង់មានអចលនទ្រព្យដែលអាចអោយមនុស្សច្រើនគ្រួសារជួលដែរឬទេ?
គ្មានអ្នកណាអាចធានាពីអនាគតនៃប្រាក់ដែលបានពីការជួលនោះទេ ប៉ុន្តែទ្រព្យប្រភេទនេះហាក់បីដូចជាបន្តផ្តល់ជាប្រយោជន៍ ដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ ដែលខ្ញុំអាចសន្សំសម្រាប់ពេលក្រោយបាន ឬក៏សន្សំដើម្បីវិនិយោគលើទ្រព្យផ្សេងទៀត។
ប្រែសម្រួលពីប្រភព៖ http://www.entrepreneur.com/article/250759

គំនិតខុសឆ្គង៩យ៉ាងដែលគួរជៀសវៀងពេលប្រឡូកនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យ

បើសិនជាអ្នកកំពុងតែនៅស្ទាក់ស្ទើរក្នុងមុខជំនួញអចលនទ្រព្យ វាគួរតែដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវហ៊ានប្រឡូកហើយ។ នៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តហើយ រឿងទីមួយដែលត្រូវធ្វើគឺប្រឈមមុខនឹងការពិត។
ទាំងនេះគឺជាគំនិតខុសឆ្គងទាំង៩ដែលខ្ញុំមើលឃើញស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ។​

១. វិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់

ការវិនិយោគក្នុងមុខជំនួញណាក៏ដោយតែងតែមានហានិភ័យ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ អ្នកមានទ្រព្យរឹង និងអាចមើលឃើញបានដើម្បីស្រោចស្រង់ ស្របពេលដែលទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនមាន។ ជាមួយនឹងជំនាញត្រឹមត្រូវ និងការធ្វើទីផ្សារផ្ទះសំបែងល្មមៗ អ្នកអាចរីកចម្រើនបាន។ ប៉ុន្តែការកាត់បន្ថយហានិភ័យចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងគម្រោងវិនិយោគមួយពិតប្រាកដហើយប្តេជ្ញាធ្វើគម្រោងនោះ។

២. អ្នកត្រូវការការអប់រំខ្ពស់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកវិនិយោគជោគជ័យ

អ្នកមិនចាំបាច់មានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យដើម្បីវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនោះទេ។ ការពិតទៅ អ្នកវិនិយោគជាច្រើនមិនមានសញ្ញាបត្រអ្វីទេ។ ដោយមានជំនួយពីអ៊ីនធើណេត និងទិន្នន័យដូចជាប្រវត្តិរបាយការណ៍តម្លៃទីផ្សារអាគារ ការស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពទីផ្សារនៅតំបន់របស់អ្នកមានភាពងាយស្រួលជាងមុនឆ្ងាយណាស់។ សៀវភៅវិនិយោគលើវិស័យអចនលទ្រព្យល្អៗ និងការពិភាក្សាតាមអ៊ីនធើណេតក៏មានច្រើន ហើយអាចរកទិញបានត្រឹមតែតម្លៃមួយភាគតូចនៃថ្លៃសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ។
អ្នកអាចបំពេញបន្ថែមចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានដោយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង ហើយបទពិសោធន៍នឹងបង្រៀនអ្នកពីអ្វីដែលសេសសល់។

៣. អ្នកត្រូវមានលុយច្រើនដើម្បីវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ

គេមិនអាចសាងសង់អាណាចក្រមួយក្នុងពេលមួយថ្ងៃបានទេ ទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនក៏ដូចគ្នាដែរ។ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងដើមទុនតិច ហើយស្វែងរកដៃគូរមុខជំនួញដែលមានគោលដៅស្រដៀងគ្នា។ ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ មានជម្រើសផ្តល់មូលធនដែលអាចជួយអ្នកចាប់ផ្តើមបាន។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគតូចៗដើម្បីផ្តល់ទុនលើការវិនិយោគធំៗបន្ទាប់ទៀតបាន។

៤. ការវិនិយោគត្រូវចំណាយពេលច្រើនពេក

អ្នកមិនចាំបាច់ក្លាយជាអ្នកវិនិយោគពេញម៉ោងដើម្បីរកប្រាក់នោះទេ។ នៅពេលចាប់ផ្តើម អ្នកវិនិយោគភាគច្រើននៅបន្តការងារពេញម៉ោងរបស់ពួកគេដើម្បីរក្សាបាននូវប្រាក់ចំណូលរហូតទាល់តែពួកគេរឹងដៃជើង។
ទោះជាយ៉ាងណា អ្នកត្រូវដឹងថា ការវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវការជំនាញគ្រប់គ្រងពេលវេលា។ អ្នកអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការពេញម៉ោងឲ្យគេបាន ប៉ុន្តែការពិតអ្នកត្រូវដឹងថា អ្នកនឹងត្រូវនិយាយថា “លាហើយ” ចំពោះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍។

៥. ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអចលនទ្រព្យតាមទូរទស្សន៍នៅពេលយប់ជ្រៅជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាន

អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅយប់ជ្រៅទេ។ យើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ឃើញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ១០០$។ ប៉ុន្តែការចង់ឆាប់មានបានពេកអាចធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យ។ ផ្ទុយមកវិញ បើអ្នកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងបង្កើតគម្រោងវិនិយោគដោយខ្លួនឯង អ្នកនឹងបង្កើតបាននូវផ្លូវដើរមួយសម្រាប់វិនិយោគក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍។

៦. អ្នកត្រូវការសមតុល្យធនាគារល្អដើម្បីវិនិយោគ

មនុស្សដែលមានសមតុល្យធនាគារល្អមានតិចណាស់។ អ្នកមិនចាំបាច់មានសមតុល្យធនាគារល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្តើមវិនិយោគនោះទេ ប៉ុន្តែបើសិនការវិនិយោគរបស់អ្នកតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើកម្ចីពីធនាគារ អ្នកត្រូវមានសមតុល្យធនាគារល្អមធ្យម និងមានស្ថេរភាព។

៧. អ្នកអាចរកប្រាក់បានល្មមជាមួយនឹងការទិញភាគហ៊ុន

រកប្រាក់បានល្មម មិនមែនជាឃ្លាដែលអ្នកវិនិយោគគួរតែលឺនោះទេ។ ការវិនិយោគក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនជាជម្រើសដែលអាចឋិតឋេរ ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ អ្នកមានទ្រព្យដែលអាចមើលឃើញបានបើទោះបីជាលទ្ធផលទីផ្សារក្លាយជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ។ មានរឿងមួយទៀតដែលត្រូវនិយាយនោះគឺ យកបានរបស់អ្វីមួយ ធ្វើវាឲ្យក្លាយជារបស់អ្នក ហើយធ្វើវាឲ្យកាន់តែប្រសើរជាមុន។

៨. មានតែក្រុមហ៊ុន និងអ្នកធ្វើមុខជំនួញអចលនទ្រព្យពេញម៉ោងទេដែលអាចរកស៊ីក្នុងវិស័យនេះបាន

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការក្នុងទីផ្សារនេះពេញម៉ោងដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញនោះទេ។ ការវិនិយោគភាគច្រើនក្នុងតំបន់ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងមធ្យមដែលអ្នករស់នៅកើតចេញពីអ្នកវិនិយោគដែលមានពេលតិចតួច។ ដូច្នេះហើយការចាប់ផ្តើមពីតូចគ្មានបញ្ហាអ្វីទេ។​ សូម្បីតែការវិនិយោគលើទ្រព្យដ៏តូចបំផុតក៏អាចផ្តល់នូវប្រាក់ចំណេញគួរជាទីគាប់ចិត្តដែរ។

៩. មានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពេកដើម្បីជោគជ័យ

សូមកុំខ្លាចលើការប្រកួតប្រជែងតិចតួច។ វានឹងប្រែប្រួលតាមទីក្រុង និងតំបន់ ប៉ុន្តែវាគ្មានអ្វីប៉ះពាល់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងទេប្រសិនជាអ្នកអាចរកទ្រព្យដែលត្រូវនឹងកញ្ចប់ថវិការបស់អ្នក។ ទ្រព្យថ្មីៗតែងតែមានលើទីផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ នេះមានន័យថាគឺជាឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ការវិនិយោគ។ បើសិនជាតំបន់មួយមិនសូវមានទ្រព្យសម្រាប់ទិញ ចូរកុំខ្លាចទៅរកក្រៅពីតំបន់ដែលអ្នកមានបំណងចង់វិនិយោគ។
គំនិតខុសឆ្គងទាំង៩នេះ បានរារាំងមិនឲ្យអ្នកវិនិយោគសក្តានុពលជាច្រើនទទួលបានជោគជ័យ។ ចូរកុំទុកឲ្យវាកើតឡើងចំពោះរូបអ្នក។ វាដល់ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមធ្វើហើយ។

ប្រែសម្រួលចេញពីប្រភព៖ http://www.entrepreneur.com/article/251849

ការបរាជ័យមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នោះទេ វាគឺជាឪកាសសម្រាប់រៀន។

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ ខ្ញុំបានដើរមកប្រជុំលើកទី១ជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំលោក Bill Gross ជាស្វាបនិកនិង CEO របស់ IdeaLab។ It was 1998. I walked into my first meeting with my now friend Bill Gross, the founder and CEO of Idealab. I was shown to a conference room that had quotes on the wall, and one of them, from Thomas Edison, immediately jumped out at me: "I have not failed 1,000 times, I have successfully found 1,000 ways that will not make a light bulb.” This quote, or at least some version of it, is the mantra of every successful entrepreneur.
We learn about failure early in life. Kids race each other on the playground and are tested in school and given grades each year, quickly learning what it means to win or lose, pass or fail. Not winning tends to have a stigma around it, and can ultimately lead to labels like “failure” or “loser.” Too many people allow external views to define their self-worth and thus are afraid of ridicule stemming from these unfair labels, which we even give to our own friends and family. Through societal behavior, we teach people to not be risk takers.
I’m not here to say there is no such thing as failure. Failure is very real, but it is not an end destination -- it's another event in the course of life. Experiencing one failure or 100 does not make you a failure. Failure is an external event that happens. It is not a personality characteristic. One who fails a lot, we could say, takes a lot of risks. It's important to separate the events of failure from the personal characteristic of being a failure.
Failure is an opportunity to learn. When we confuse our personal sense of self-value with success, we are restricting our ability to learn because our ego becomes another factor in this equation. Our ego tells us we succeeded because we're so smart and so great, or that we failed because we are a loser and can't win at anything.
 
This clouds the analytical process of simply looking at the results of a situation and asking ourselves, “What happened?” There are key questions to ask in order to learn and grow from past mistakes.
  • “How did I approach this?”
  • “How prepared was I?”
  • “What was within my control to change and what was not?”
  • “Of the things within my control, what other actions could I have taken that might have produced a different outcome?”
Likewise, success can equally blind us from learning. Just like failure, success is an external event and does not necessarily define you as a winner. Many entrepreneurs who have experienced success make the mistake of believing they did it all on their own, forgetting the team and support that helped them achieve their goals. Of course, they made good decisions at the right time, worked hard and achieved success, but in almost all cases, there were other team members who assisted in the win.
Because failure is so bitingly painful, it tends to get more personal introspection than success. However, it's the entrepreneurs’ optimistic “never say die” attitude that can also get in the way of self-evaluation and looking at the contributing causes of failure. Learn to separate the event of failure from your personal identity and invest in objectively reviewing the situation and trying a different approach next time. This relates to a core message I share with every entrepreneur -- be ruthlessly honest with yourself and others. Denial is your worst enemy.
Strive to find flaws in your ideas or processes and eliminate them. You are only doomed to repeatedly fail if you choose not to learn from your past mistakes.

ប្រែសម្រួលពីប្រភព៖ http://www.entrepreneur.com/article/247056

ហេតុផលទាំង១៩ ដែលអ្នកមានចេះតែមានទៅ

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានចេះតែមានទៅ ហើយអ្នកក្រចេះតែក្រទៅ?​ តើមានអាថ៍កំបាំងអ្វីទៅដែលធ្វើអោយអ្នកមានចេះតែរកបាន? ប្រសិនបើនេះជាចម្ងល់របស់អ្នក យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំងផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកមានក្នុងអត្ថបទនេះ។
ពេលខ្លះពិភពលោកហាក់បីដូចជាស្មើភាពទាល់តែសោះ ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងឃើញអ្នកខ្លះក្រខ្លាំងដែលមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវិតខ្លួនឯងបាន។ មិនថែមតែប៉ុណ្ណោះ​ ស្ថានភាពរបស់ពួកគេចេះតែចុះថយដុនដាបទៅ បើទោះបីពួកគេខំប្រឹងកំលាំងកាយប៉ុណ្ណា។ តែបើនិយាយពីអ្នកមានវិញ យើងអាចសម្គាល់តាមរយៈភាពសុខស្រួលរបស់ពួកគេ ដោយមិនឃើញគេខំប្រឹងណាស់ណា តែទ្រព្យរបស់គេចេះតែកើនឡើង។ វាគួរតែខំប្រឹងដូចអ្នកក្រទើបមាន តើមែនទេ?
តើអ្នកធ្លាប់នៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ ហើយឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតក្លាយជាដាច់យ៉ៃវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះទេ? ហេតុផលដូចជាមិនឆ្ងាយគិតមិនដល់នោះទេ។ គឺពួកគេមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទ្រព្យប្រភេទនោះ ហើយហេតុដូច្នេះពួកគេមិនមានចរិយាសម្បត្តិក្នុងការថែរក្សាទ្រព្យនោះ ដោយមិនចាំបាច់និយាយដល់រឿងធ្វើអោយទ្រព្យនោះកើននោះទ្វេរនោះទេ។
សូមបំភ្លេចអោយអស់នូវពត៌មានអាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកមាន ដែលអ្នកធ្លាប់អានក្នុងទស្សនាវត្តី ឬវេបសាយផ្សេងៗ អ្នកនិពន្ធទាំងនោះគ្មានដឹងខ្យល់អីពីអ្វីដែលគេសរសេរនោះទេ ពួកគេគ្រាន់តែធ្វើការងាររបស់គេជាអ្នកកាស្សែត ឬអ្នកគេជួលអោយសរសេរតែប៉ុណ្ណោះ និយាយរួមគឺការសរសេរដើម្បីរកតែលុយ។ សូមបំភ្លេចពីរឿងការដាក់វិន័យខ្លួនឯង ពន្យារពេលទិញរបស់បំពេញចិត្តខ្លួនឯង ឬត្រូវចាំដល់ពេលមួយដែលមានគំនិតដែលត្រូវ ដោយសារតែវាជាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកមានជាទូទៅនោះទេ។ សូមបំភ្លេចរឿងទាំងនោះអោយអស់។
នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរឿងផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើអោយអ្នកមានចេះតែមានទៅ។ បន្ទាប់ពីបានជជែកពិភាក្សាដោយបើកចំហរជាមួយនឹងគ្រូមាន មិត្តភក្តិដែលជាអ្នកមាន និងដៃគូរបស់គេមក ខ្ញុំអាចយល់ពីរបៀបអ្នកមានលេងជាមួយលុយរបស់គេ។ ខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនទាំងបានដឹងផង។
ការពិតទៅ មានវិន័យខ្លះដែលអ្នកត្រូវតែគោរពដើម្បីអោយជាបឋមអ្នកអាចឈានចេញពីភាពក្រីក្រសិន បន្ទាប់មកទើបពង្រឹងការសាងទ្រព្យរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកសិក្សាពីអ្នកមាននៅជិតអ្នក អ្នកនឹងដឹងថាពួកគេគិតវិភាគណាស់ពីការរកលុយ និងធ្វើអោយទ្រព្យគេកើនទ្វេរ។ វិន័យ និងហេតុផលដែលមានរៀបរាប់ក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមនេះមានឥទ្ធិពលទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់ថា គេរស់នៅក្នុងប្រទេសណា។

១. ឥរិយាបថផ្លូវចិត្តវិជ្ជមាន

 
"យើងនឹងក្លាយជាអ្វីដែលយើងបានគិត។" - អនាមិក
ដើម្បីអោយអ្នករកទ្រព្យបាន ហើយបង្កើនទ្រព្យរបស់អ្នកបាន អ្នកត្រូវមានឥរិយាបថផ្លូវចិត្តវិជ្ជមាន។ អ្នកត្រូវជឿលើខ្លួនឯង។ មិនមានអ្នកមានណាដែលគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួន​ឯងនោះទេ។ អ្នកមានគ្រប់ៗគ្នានៅជុំវិញអ្នកគឺមានភ្ជាប់ជាមួយនូវឥរិយាបថផ្លូវចិត្តវិជ្ជមាន ពិព្រោះវាគឺជាគ្រឹះដែលភាពជោគជ័យត្រូវបានសាងឡើង។
"ដើម្បីអោយជោគជ័យ អ្នកត្រូវសំដែងអោយធំ គិតអោយធំ និងនិយាយអោយធំ។" - Aristotle Onassis
"ដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានត្រូវផ្តើមជាមួយនូវការគិតត្រូវ ប្រើពាក្យត្រឹមត្រូវ និងមានគម្រោងដ៏ត្រឹមត្រូវ។" - Rich Dad

២. វប្បធម៌សន្្សំ

អ្នកមានលុយដែលអ្នកឃើញនៅជុំវិញអ្នកខ្លួនគេជ្រួតជ្រៀបទៅដោយវប្បធម៌សន្សំ។ ពួកគេមានទុកចំណែកដែលគេចំណេញពីការរកស៊ីនៅក្នុងកុងធនាគារសន្សំរបស់ពួកគេ។ អ្នកមានខ្លះសន្សំប្រាក់ដល់ទៅ៤០%នៃចំណូលរបស់គេ អ្នកខ្លះដាក់បញ្ជាអោយធនាគារឈប់ដក់លុយចេញពីកុងនៅពេលដែលការដកប្រាក់នោះប៉ះពាល់ដល់គោលដៅនៃប្រាក់សន្សំប្រចាំខែរបស់គេ។

៣. ជាអ្នកហ៊ានប្រថុយ

“ភាពមិនប្រាកដប្រជា គឺជាមិត្តរបស់អ្នកទិញរបស់ដែលមានតម្លៃយូរអង្វែង។” – Warren Buffett
“បើគ្មានធាតុមិនប្រាកដប្រជា អោយដើរផ្លូវរាបស្មើ អាជីវកម្មដ៏អស្ចារ្យមួយនឹងក្លាយជាស្រពោន អារម្មណ៍មិនពេញចិត្តនឹងកើតមានឡើងជាមួយនឹងសកម្មភាពធម្មតាប្រចាំថ្ងៃ” – J. Paul Getty
អ្នកមានចេះតែមានទៅដោយសារតែពួកគេពូកែប្រថុយប្រថាន ហើយដំណើរប្រថុយប្រថាននេះឯងដែលធ្វើអោយរកចំណូលបានច្រើន។ រឿងអច្ឆរិយៈតូចៗដែលគេទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នានោះគឺថា អ្នកវិនិយោគមានឥទ្ធិពលលើឪកាស ដែលអ្នកវិនិយោគធម្មតាមិនហ៊ានដាក់លុយចូលនោះទេ។
“នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបម្លាស់ប្តូរដូចសព្វថ្ងៃនេះ​ មនុស្សដែលមិនហ៊ានប្រថុយ គឺជាអ្នកប្រថុយខ្លួនឯង។” – Rich Dad
“អ្នកត្រូវហ៊ានប្រថុយ មិនថាជាមួយប្រាក់របស់អ្នក ឬជាមួយប្រាក់ដែលអ្នកខ្ចីបាន។ ហានិភ័យគឺជាធាតុពិសេសដែលធ្វើអោយអាជីវកម្មរីកលូតលាស់បាន។” – J. Paul Getty
“ស្វែងរកយោបល់ពីហានិភ័យ ពីអ្នកមានដែលនៅតែប្រថុយ មិនមែនសួរយោបល់មិត្តភក្តិដែលមិនហ៊ានធ្វើអ្វី ក្រៅពីចាក់បាល់នោះទេ។” – J. Paul Getty

៤. ចំណាយតិចជាងចំណូល

“ទស្សនៈរបស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រខុសគ្នាត្រង់ថា អ្នកមានវិនិយោគប្រាក់ដែលគេមាន ហើយចាយប្រាក់ដែលនៅសល់។ ចំណែកឯអ្នកក្រគឺគេចំណាយប្រាក់ដែលគេមាន ហើយវិនិយោគអ្វីដែលនៅសល់។” – Rich Dad
ជារឿយៗអ្នកអាចគិតថា អ្នកមានភាគច្រើនគឺជាមនុស្សកំណាញ់ ពិព្រោះពួកគេមិនចំណាយលុយដូចអ្វីដែលអ្នកគិត។ ការពិតគឺអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនក្រ គឺជាមនុស្សដែលចំណាយច្រើនជាងប្រាក់ដែលគេរកបាន ក្នុងន័យដើម្បីតែសំញ៉ែងអ្នកដទៃ។ ចំណែកឯអ្នកមានវិញ គឺគេចំណាយតិចជាងប្រាក់ដែលគេរកបាន ដូច្នេះគេអាចសន្សំប្រាក់គ្រប់ សម្រាប់វិនិយោគនៅពេលឪកាសមកដល់។

៥. ពួកគេទុកអតិភាពអោយឪកាសវិនិយោគ

“នាពេលដែលអ្នកជោគជ័យហើយ អ្នកនឹងយល់ថាអាជីវកម្មណាក៏ដោយ ក៏មានដែនកំណត់ក្នុងបញ្ហាប្រឈមរបស់វាដែរ។ អ្នកនឹងចង់ និងត្រូវការហ្គេមផ្សេងមកលេង ដូច្នេះ អ្នកនឹងស្វែងរកអាជីវកម្មមានហានិភ័យផ្សេងៗដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។” – J. Paul Getty
ការពិតដែលអ្នកមានមានលុយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកុងធនាគាររបស់គេ ធ្វើអោយពួកគេទាក់ទាញឪកាសវិនិយោគជុំវិញខ្លួនគេ។ ជាការពិត ប្រសិនបើអ្នកក្រម្នាក់មានគំនិតអាជីវកម្មមួយ ប៉ុន្តែគ្មានលុយវិនិយោគលើវា គេនឹងទៅរកអ្នកមានមកវិនិយោគក្នុងអាជីវកម្មនោះ។ នៅពេលដែលអ្នកមានទទួលបានពត៌មានពីការវិនិយោគបែបនោះ ជំហានដំបូង គឺគេស៊ើបពីគំនិតនោះ ហើយប្រមើលមើលថាតើវានឹង ទទួលបានផលចំណេញដែរឬទេ។ ប្រសិនបើគ្រប់ជំហានសុទ្ធតែបង្ហាញថាវាអាចចំណេញ ពួកគេនឹងវិនិយោគ។
“យើងស្វែងរកឪកាសដែលយើងអាចផ្តល់អ្វីមួយល្អជាងរបស់ដើម​ ថ្មីជាង និងមានតម្លៃជាង ហើយយើងនឹងរឹបអូសវា។ ជារឿយៗយើងឈានទៅកន្លែងដែលអតិថិជនធ្លាប់ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍មិនល្អ ហើយមានការចន្លោះប្រហោង ក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែង។ ជាមួយនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអេឡិកត្រូវនិករបស់ពួកយើង យើងក៏ស្វែងរកវិធីផ្តល់ជូននូវផលិតផលចាស់តាមមធ្យោបាយថ្មី។ ពួកយើងសកម្មនិយម ហើយឆាប់ឆ្លើយតប ហើយជារឿយៗធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនដែលទើសទែងបាស់ជើង នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមធ្វើការ” – Richard Branson

៦. ពួកគេវិនិយោគលើឪកាសដែលអ្នកក្រមិនមាន

“ការវិនិយោគលើមូលបត្រ គឺជាការវិនិយោគនៅចុងញ៉កគេ” – Rich Dad
អាថ៌កំបាំងមួយរបស់អ្នកមាន ដែលអ្នកក្រ និងអ្នកមធ្យមមិនយល់នោះគឺ អ្នកមានវិនិយោគដែលអ្នកក្រឈោងមិនដល់។ តាមពិតទៅ អ្នកក្រមិនមានឪកាសក្នុងការលឺពីការវិនិយោគបែបនោះឡើយ ហើយប្រសិនបើគែធ្វាប់លឺ ពួកគេត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់ពីការវិនិយោគទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍នៃឪកាសវិនិយោគដែលមិនមានសម្រាប់អ្នកក្រមានដូចជា៖
  • មូលបត្រលក់បែបឯកជន ដោយមិនលក់ជាទូទៅសាធារណៈ
  • ការវិនិយោគបែប ដាក់ទុនវិនិយោគលើអាជីវកម្មថ្មីដែលមានគំនិតតែ ខ្វះដើមទុន
  • ការវិនិយោគដោយទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន ឬទិញក្រុមហ៊ុនទាំងមូល
  • ការវិនិយោគបែប ប្រមែលប្រមូលប្រាក់ពីអ្នកវិនិយោគជាច្រើន ដើម្បីធ្វើជាគម្រោងអចលនទ្រព្យធំៗ
  • ការវិនិយោគបែបជាដៃគូ ដែលមានប្រាក់ពីកម្ចីឬពីឥណទាន
  • ការវិនិយោគបែបធ្វើឯកជនីយកម្មលើទ្រព្យរបស់រដ្ឋ

៧. ពួកគេទិញការវិនិយោគបែបបោះដុំ មិនមែនរាយៗទេ

ប្រសិនបើអ្នកទិញហ៊ុន ឬទិញ IPO ជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមក្លាយជាអ្នកមាន អ្នកប្រហែលជាយល់សប្តិហើយ។ ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយដូច្នេះ? ហេតុផលដែលខ្ញុំនិយាយដូច្នេះ គឺដោយសារថាប្រសិនបើអ្នកទិញហ៊ុននៅឯផ្សារហ៊ុន អ្នកកំពុងទិញវាតម្លៃរាយ អ្នកនឹងមិនឈានដល់អ្នកមាន ដែលទិញហ៊ុនដូចអ្នក តែតម្លៃលក់ដុំ។
តើអ្នកមានធ្វើអិញ្ចឹងបានដោយរបៀបណា? ពួកគេធ្វើបានដោយទិញក្នុងកំឡុងពេលមុន IPO ដោយទិញជាឯកជន។

៨. អ្នកមានដឹងពីរបៀបរកប្រាក់ដែលមានហានិភ័យទាប

យើងអាចយកប្រទេសនីស៊េរីយ៉ាមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ ក្នុងកំឡុងពេលអ្នកអាជីវកម្មមធ្យមអាចរកកម្ជីធនាគារក្នុងប្រទេសបាន ជាមួយនឹងអត្រាហួសប្រមាណ ចំណែក​ឯអ្នកមានវិញអាចរកកម្ចីបានដោយមានអត្រាការប្រាក់ទាប ហើយគម្រោងសងប្រាក់បត់បែន ពីធនាគារបរទេស។
“ប្រសិនបើអ្នកជំពាក់លុយធនាគារ ១០០ ដុល្លារ នោះវាជាបញ្ហារបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជំពាក់ធនាគារ ១០០លានដុល្លារ នោះវាជាបញ្ហារបស់ធនាគារ។” – J. Paul Getty
“សូមប្រយ័ត្ននៅពេលដែលចាប់ផ្តើមមានបំណុល។ ប្រសិនបើអ្នកបង់បំណុលផ្ទាល់ខ្លួន សូមអោយច្បាស់ថាវាតិចតួច។ ប្រសិនបើអ្នកមានបំណុលធំ សូមអោយច្បាស់ថាមានមនុស្សម្នាក់ចាំបង់ជំនួសអ្នក។” – Rich Dad

៩. អ្នកមានវិនិយោគដោយប្រើលុយអ្នកដទៃ

តើអ្នកគិតធ្លាប់គិតថា ប្រសិនបើអ្នកវិនិយោគខ្លាំង អាចធ្វើអោយទ្រព្យរបស់អ្នកនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកមានចីរភាពដែរឬទេ? តាមពិតទៅ វាជារឿងល្អ តែអ្នកមិនអាចធៀបជាមួយអ្នកមានបានទេ។ ហេតុអ្វី? ហេតុផលនោះគឺ អ្នកកំពុងតែវិនិយោគជាមួយនឹងប្រាក់ដែល អ្នករកបាន និងសន្សំបាន ក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកមានវិនិយោគដោយប្រើប្រាក់អ្នកដទៃ។ ឧទាហរណ៍ នៃប្រាក់របស់អ្នកដទៃដូចជា កម្ចី ឬការប្រមូលដើមទុនពីអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗ។ល។

១០. អ្នកមានថែទំនាក់ទំនងក្រុមដែលវាងវៃរបស់គេ

“វាជាការប្រសើរក្នុងការដើរលេងជាមួយមនុស្សដែលប្រសើរជាង្នក។ ជ្រើសរើសសហការីដែលមានឥរិយាបថល្អជាងអ្នក អ្នកនឹងប្តូរទៅកាន់ទិសដៅនោះ។”
អ្នកប្រហែលជាធ្វើការវិនិយោគម្នាក់ឯង។​ អ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវម្នាក់ឯង ធ្វើការវិភាគម្នាក់ឯង ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគម្នាក់​ឯង។ ក៏ប៉ុន្តែ នេះមិនមែនជារបៀបអ្នកមានវិនិយោគនោះទេ។ អ្នកមានគេវិនិយោគដោយស្តាប់យោបល់ពីក្រុមជំនាញរបស់គេ ដោយរួមមានក្រុមអ្នកធនាគារ ក្រុមគណនេយ្យ អ្នកប្រឹក្សាខាងវិនិយោគ និងយុទ្ធសាស្ត្រពន្ធ ។ល។
“ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវ ហើយផ្តល់ឪកាសហើយគេបើកស្លាបហោះហើរ ហើយអោយប្រាក់ជាអ្នកយោងគេហោះ អ្នកស្ទើរតែមិនចាំបាច់គ្រប់គ្រងពួកគេ។” – Jack Welch

១១. អ្នកមានដឹងពីរបៀបប្រើច្បាប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់គេ

មនុស្សជាច្រើនជឿថាអ្នកមានស្ថិតក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ ពិព្រោះវាមើលទៅហាក់ដូចជាអិញ្ចឹងមែន។ តែតាមពិតទៅ អ្នកមានគឺមិនស្ថិតលើច្បាប់នោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេដឹងពីរបៀបបញ្ឆោតច្បាប់ ពិព្រោះពួកគេរក្សាបញ្ជីប្រាក់ខែរបស់អ្នកប្រឹក្សាច្បាប់។
"ដើម្បីក្លាយជាអ្នកលេងលើផ្លូវល្បឿនលឿន អ្នកចាំបាច់ត្រូវមានគម្រោង ពីរបៀបដែលអាចអោយអ្នកគ្រប់គ្រងបានកាន់តែច្រើន។ នៅលើផ្លូលឿន គេនិយាយពីការគ្រប់គ្រងអោយបានល្អ ជាជាងប្រាក់” – Rich Dad

១២. អ្នកមានបង់ពន្ធតិច ហើយគេចពីវាដោយស្របច្បាប់

អ្នកមានរកលុយបានច្រើនជាង​ ហើយពួកគេបង់ពន្ធតិចជាង អ្នកមធ្យម ហើយបង់ក្រោយទៀត។ ហេតុអ្វី? ហេតុផលគឺពួគេរារាំងការបង់ពន្ធរបស់គេអោយកាន់តែយូរតាមតែអាចធ្វើបាន ដោយស្តាប់តាមយោបល់របស់ក្រុមច្បាប់ និងយុទ្ធសាស្រ្តពន្ធ។ អ្នកមានក៏រុករកការយកពន្ធទាបចំពោះក្រុមហ៊ុនបរទេស ដើម្បីការពារលុយរបស់ពួកគេ។

១៣. ពួកគេចេះពីរបៀបទាញឪកាសពីឥទ្ធិពលនយោបាយ

គេតែងតែនិយាយជារឿយៗថា "អ្នកដែលគេអោយច្រើន តែងរំពឹងច្រើន។" នេះគឺជាឃ្លា ឬវិន័យដែលអ្នកមានគោរព ហើយជាហេតុផលដែលធ្វើអោយគេកាន់តែមាន។ អ្នកមានដឹងពីរបៀបប្រើលុយរបស់គេទាក់ទាញឥទ្ធិពលនយោបាយ។ ហេតុនេះហើយ បានជាអ្នកឃើញអ្នកមាន និងក្រុមហ៊ុនរបស់គេតម្រង់ជួរបរិច្ចាកប្រាក់ទៅគណបក្យនយោបាយ និងអ្នកនយោបាយសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោត ឬចាប់ផ្តើមគម្រោងផ្សេងៗ។

១៤. អ្នកមានទិញរបស់មានតម្លៃជាមួយនឹងលទ្ធផលវិនិយោគ

“ពាក្យសំខាន់មួយដែលអ្នកវិនិយោគចាំបាច់ត្រូវនិយាយនោះគឺ ខ្ញុំត្រូវការលុយរបស់ខ្ញុំមកវិញ តែខ្ញុំចង់រក្សាការវិនិយោគនោះអោយនៅដដែល។” – Rich Dad
អ្នកបានរកប្រាក់ខ្លះពីការលក់ ឬអ្នកបានពីប្រាក់ខែរបស់អ្នក អ្នកចាប់ផ្តើមទៅទិញសម្ភារៈអេឡិកត្រូនិក។ តាមពិត វាប្រាកដជារឿងធម្មតា ពិព្រោះអ្នកបានខំធ្វើការហត់ ដើម្បីប្រាក់នោះ។ ប៉ុន្តែ ចំពោះអ្នកមាន គេមិនទិញរបស់មានតម្លៃពីប្រាក់សន្សំរបស់គេនោះទេ។ គេទិញរបស់មានតម្លៃជាមួយនឹងប្រាក់ ចំណេញពីការវិនិយោគ។ បានន័យថា គេវិនិយោគសិន ទើបគេចំណាយតាមក្រោយ។

១៥. ថែរក្សាលម្ហូរចំណូលច្រើនប្រភព

អ្នកកម្រនឹងឃើញអ្នកមានណាដែលមានប្រភពចំណូលតែមួយណាស់។ អាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកមាន ហើយនឹងការមានសមត្ថភាពធ្វើទោយទ្រព្យទ្វេរដងនោះ គឺដោយសារមានប្រភពចំណូលពីរបី នេះហើយគឺជាជីវិតពិតរបស់អ្នកមានធម្មតាម្នាក់។ ពួកគេតែងតែស្វែងរកវិធីបង្កើតប្រភពចំណូលថ្មី។

១៦. ពួកគេអានបានច្រើន ចំណេះដឹងទូលំទូលាយ

មានឪកាសអាជីវកម្មជាច្រើនមានចារក្នុងសៀវភៅ និងទស្សនាវត្តី។ អ្នកមានដឹងពីរឿងនេះ ហើយពួកគេអាចចំណាយប្រាក់ដើម្បី ទិញពត៌មានដែលអាចធ្វើអោយគេពង្រីកការវិនិយោគ និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេបាន។ អ្នកមានភាគច្រើនចំណាយប្រាក់ច្រើន ដើម្បីរៀនពីជំនាញថ្មីៗ ដើម្បីជួយអោយពួកគេគ្រប់គ្រងទ្រព្យរបស់គេបានត្រឹមត្រូវ។

១៧. គ្រប់គ្រងខ្លួនឯង និងដាក់វិន័យខ្ពស់

ហេតុផលចម្បងដែលធ្វើអោយមនុស្សពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យ គឺខ្វះការគ្រប់គ្រង និងវិន័យ។ អ្វីដែលអ្នកមានធ្វើគឺគឺ ពន្យារពេលសប្បាយ រហូតដល់ពេលគេមានធនធានលើសលប់អាចទិញរបស់ប្រណិតបាន។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើឡានអេសកាលេដមួយតម្លៃ ៣លានដុល្លារ បើទោះបីអ្នកមាននោះមានលុយ៣លានដុល្លារ ក៏គេចាំរហូតដល់ពេលដែលគេអាចទ្វេរគុណលុយសន្សំរបស់គេទៅជា ៦ ឬ៩លានដុល្លារសិនដែរ ដើម្បីអោយទិញលានតម្លៃ៣លានហើយ នៅសល់ប្រាក់៦លានទៀតសម្រាប់វិនិយោគ។

១៨.​ប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រាក់

រឿងមួយទៀតដែលអ្នកមានភាគច្រើនអាចធ្វើបាន គឺគេមានសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ចំណាយប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ។ អ្នកមានទាំងនេះ មិនត្រឹមតែកំណត់ប្រាក់នោះទេ ពួកគេធានាអោយបានថាពួកគេនឹងដើរតាមប្រព័ន្ធនេះពេលក្រោយទៀត។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រាក់ មានផ្ទុកពត៌មានប្រាក់ត្រូវចំណាយក្នុងមួយឆ្នាំ និងប្រាក់ដែលគេត្រៀមចំណាយរហូតដល់គេអាចឈានដល់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។

១៩. ចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌

មិនថាយើងជឿវាឬអត់ មាតាធម្មជាតិមានរបៀបអោយពរមួយដល់មនុស្សដែលជួយអ្នកក្រនៅក្នុងសង្គម។
ប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលសិក្សាអ្នកមានដែលកើនទ្រព្យរហូត អោយបានច្បាស់ អ្នកនឹងដឹងថាពួកគេមានកំណត់ប្រាក់ខ្លះសម្រាប់ផ្តល់មកអោយសង្គមវិញ។ ពួកគេធ្វើនេះតាមរយៈ "ទំនួលខុសត្រូវសង្គម"។
“អ្នកដែលផ្តល់អោយអ្នកក្រ នឹងមិនខ្វះនោះទេ” – Proverbs 28: 27
អ្នកនឹងដឹងថាអ្នកមានភាគច្រើនចូលចិត្តផ្តល់ប្រាក់ដើម្បីប្រឆាំងអ្វីមួយ ឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្តល់ប្រាក់គាំទ្រការស្រាវជ្រាវអ្វីមួយ ឬផ្តល់ប្រាក់គាំទ្រសប្បុរសធម៌តាមជម្រើសរបស់គេ ឬផ្តល់ជាអាហារូបករណ៍ទៅកាន់សិស្សតាមកម្រិតសិក្សាខុសៗគ្នា។ បន្ទាប់ពីផ្តល់ប្រាក់អោយគេហើយ ប្រាក់ចេះតែរត់មកគោះទ្វារផ្ទះរបស់គេ។
“ទូកក្តោងដ៏ធំ យន្តហោះឯកជន ឬឡានធំៗ នឹងមិនធ្វើអោយមនុស្សសប្បាយចិត្តជាងមុននោះទេ ហើយវាជាសាមួយដ៏អាក្រក់ដែលធ្វើការអោយអ្នកមានម្នាក់នោះ។ វានឹងប្រសើរ ប្រសិនបើប្រាក់ខ្លះយកទៅឧប្តម្ភប្រទេសអាហ្វ្រិក ហើយអ្នកនៅចំណេញ” – Richard Branson
បន្ថែមលើសពីការរៀបរាប់ខាងលើ ការចាត់ទិសទៅហិរញ្ញវត្ថុ អាចធ្វើអោយមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាក្លាយជាអ្នកមាន។ សូមកត់សម្គាល់ផង ថាទីក្រុងរ៉ូមមិនត្រូវបានគេសាងសង់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះទេ។ អ្នកមានដែលអ្នកឃើញនៅថ្ងៃនេះ ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមច្រើនមកហើយដែរ។ ដើម្បីអោយអ្នកក្លាយជាអ្នកមាន សូមអ្នកយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុច ដែលមានរៀបរាប់ខាងលើ ធ្វើអោយវាជារឿងធម្មតាក្នុងជីវិត ខំធ្វើវា ធ្វើតាមរបៀបឆ្លាត ហើយអ្នកនឹងឃើញប្រាក់របស់អ្នកកើន។

កែសម្រួលពីប្រភព៖ http://www.mytopbusinessideas.com/insider-wealth-secrets-rich/
អត្ថបទខាងលើគឺជាអត្ថបទបកប្រែទាំងស្រុង។ សម្រាប់អត្ថបទខាងលើ យើងខ្ញុំចំណាយពេលតែ ៤ម៉ោងកន្លះ ក្នុងការបកប្រែ និងកន្លះម៉ោងទៀតសម្រាប់កែសម្រួល។ យើងខ្ញុំមានក្រុមសម្រាប់ទទួលឯកសារបកប្រែបន្ទាន់ ពីអង់គ្លេស មកខ្មែរ ឬពីខ្មែរ មកអង់គ្លេស រហ័សទាន់ចិត្ត។ ពត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ 016 63 94 63/ 081 688 555 ឬតាមរយៈអ៊ីម៉េល៖ vuthychour@gmail.com។

គំនិតសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងប្រាក់ដែលអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុចែករំលែក

1 man bench ipad
ដោយខ្ញុំជាអ្នកជំនាញគ្រោងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបានធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយមនុស្សជំនាន់ Gen X និងមនុស្សជំនាន់ Gen Y ខ្ញុំបានរៀនពីការពិតខ្លះពីប្រាក់។
ខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះ ហើយសង្ឃឹមថាវានឹងផ្តល់អោយអ្នកជាគំនិត ពីអាកប្បកិរិរយារបស់អ្នកជំនាញ  ដែលអ្នកអាចធ្វើបានជាមួយប្រាក់របស់អ្នក។
បង់លុយអោយខ្លួនអ្នកជាមុនសិន
2
នេះវាគឺជាទស្សនៈមួយដ៏សំខាន់។ នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់ អ្នកសន្សំខ្លះ មុនពេលអ្នកចាយប្រាក់នោះ។ អ្នកអាចធ្វើអោយវាស្វ័យប្រវត្តិ អ្នកអាចរៀបចំអោយវាបង់លុយដោយស្វ័យប្រវត្តិ មិនថាតាមរយៈ HR ឬមូលប្បទានប័ត្រ។ អ្នកអាចសន្សំប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ដូច្នេះវាបានន័យថាអ្នកបង់លុយខ្លួនឯងជាមុន ទើបសល់ដឹងថាត្រូវសន្សំឬវិនិយោគប៉ុណ្ណា។
យកចិត្តទុកដាក់លើចំណូល
ជារឿយៗយើងបានផ្តោតលើអារម្មណ៍ចំណាយ និងចំនួនប្រាក់ប៉ុន្មានដែលអ្នកបានដកចេញពីប្រាក់ដែលអ្នកមាន។ យើងផ្តោតតែរឿងចំណាយអោយកាន់តែតិច ហើយនិងសន្សំអោយបានច្រើន។ ប៉ុន្តែយើងមិនបានមើលទៅលើថាប្រាក់ប៉ុន្មានទៀតដែលយើងត្រូវរក។
មិនថាតាមរយៈការចរចារប្រាក់ខែនៅកន្លែងធ្វើការ ឬតាមរយៈការរកប្រាក់បន្ថែម ឬធ្វើការពលកម្ម វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណូលផងដែរ។ ធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបង្កើនចំណូល? សកម្មភាពអ្វីខ្លះអាចធ្វើអោយអ្នករកប្រាក់បានបន្ថែម?
ក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំ វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការរកប្រាក់៥០០ដុល្លារបន្ថែមក្នុងមួយខែ ជាជាងកាត់បន្ថយចំណាយរបស់អ្នក៥០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ។
វិនិយោគលើខ្លួនឯងសិន មុននឹងសន្សំប្រាក់ដើម្បីចូលនិវត្តន៍
ចំនួនអត្រាប្រាក់ចំណេញត្រលប់មកវិញដែលអ្នកនឹងទទួលបានពីការវិនិយោគគឺតាមរយៈការវិនិយោគលើខ្លួនឯង។ វាមានន័យថា ការដែលទទួលបានវិញ្ញាបណ្ណប័ត្រ ឬមុខតំណែង ឬការត្រលប់ទៅរៀនវិញ ឬរៀនជំនាញបន្ថែម ឬអ្វីៗដែលអាចផ្តល់អោយអាជីពអ្នកឈានមួយជំហានទៀត ដែលវាអាចធ្វើអោយអ្នករកប្រាក់បានបន្ថែមទៀត។
វានឹងធ្វើអោយអ្នករកចំណូលបានកាន់តែច្រើនក្នុងរយៈពេលវែងខាងមុខ ពិព្រោះវានឹងធ្វើអោយចំណូលរបស់អ្នកកើនជាជាងសន្សំប្រាក់ដើម្បីចូលនិវត្តន៍។ វាមិនមែនមានន័យថាការសន្សំលុយចូលនិវត្តន៍មិនសំខាន់នោះទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេបង្ខំអោយគេជ្រើសរើសរវាងពីរមុខនេះ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកនៅក្មេង អ្នកគួរវិនិយោគលើខ្លួនឯង!
3
សហគ្រិនភាពគឺជាផ្លូវល្អបំផុតដើម្បីឈានទៅរកឯករាជភាពលើហិរញ្ញវត្ថុ
នៅពេលដែលអ្នកអាចក្តោបអាជីពរបស់អ្នកបាន ឬគ្រប់គ្រងការងារ ឬប្រាក់ចំណូលបាន អ្នកនឹងមានឯករាជភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកអោយគេ វាមានន័យថាអ្នកកំពុងជួយគេម្នាក់អោយឈានទៅរកឯករាជភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុ។
វាពិតជាអាចទៅរួចសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់អោយក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយ។ អ្នកអាចរកប្រាក់បន្ថែម បង្កើតអាជីវកម្មបណ្តើរៗ ឬបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងកំឡុងពេលអ្នកមានការងារពេញម៉ោង មុនពេលអ្នកប្រលែងវាចោល។ ទម្រង់ខ្លះនៃសហគ្រិនភាពគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់អ្នក នៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងឯករាជភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុ។
រស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ​ ប៉ុន្តែត្រូវសន្សំស្រាប់ថ្ងៃស្អែកផងដែរ
ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រោងហិរញ្ញវត្ថុ ខ្ញុំតែងតែផ្តោតរឿងថ្ងៃស្អែក។ យើងតែងតែនិយាយពីរឿងចូលនិវត្តន៍ និងអ្វីដែលនឹងមកដល់នាពេលអនាគត ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ ដែលយើត្រូវផ្តោតលើថ្ងៃនេះ និងអ្វីដែលមាននៅក្នុងដៃ។
ក្តាប់ឪកាសដើម្បីរីករាយក្នុងជីវិត។ ដើរលេងកំសាន្ត និងទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារ និងធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើអោយអ្នកសប្បាយចិត្តពិតប្រាកដ។ អ្នកអាចធ្វើអោយវាមានតុល្យភាពរវាងការកំសាន្តនេះ ជាមួយនឹងការចំណាយលុយលើវាផងដែរ ដើម្បីអោយថ្ងៃណាមួយអ្នកមានលុយដើម្បីឈានដល់ឯករាជភាពលើហិរញ្ញវត្ថុ។
4
កត់សម្គាល់ការចំណាយរបស់អ្នក
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគាំទ្ររឿងកំណត់ចំណាយនោះទេ ប៉ុន្តែការសម្គាល់មើលចំណាយជារឿងធំ ព្រោះវានឹងធ្វើអោយអ្នកដឹងថាលុយរបស់អ្នកកំពុងទៅទិសដៅណា។ ប្រសិនបើដល់ចុងខែ អ្នកមិនដឹងថាលុយរបស់អ្នកទៅណា ដូច្នេះអ្នកនឹងមិនដឹងថាត្រូវកែសម្រួលយ៉ាងណានោះទេ។
យោបល់របស់ខ្ញុំគឺប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដូចជា mint.com ឬអ្នកអាចប្រើវិធីស្រោមសំបុត្រ ឬអ្នកគ្រាន់តែប្រើកម្មវិធី Excel spreadsheet ឬក៏គ្រាន់តែរក្សាបង្កាន់ដៃចំណាយ។ អ្នកអាចរើសយកវិធីដែលងាយសម្រាប់អ្នក ធ្វើយ៉ាងណាអោយតែអ្នកអាចសម្គាល់ចំណាយរបស់អ្នកបានដោយប្រព័ន្ធណាមួយ។ ពេលអ្នកដឹងថាលុយរបស់អ្នកទៅទីណា គឺជាពេលដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងវាបានហើយ។
រស់នៅអោយស្រួល តែក្រោមធនធានដែលមាន
ពេលដែលយើងរកលុយបានកាន់តែច្រើន យើងចំណាយកាន់តែច្រើន បានច្រើនប៉ុណ្ណាចាយច្រើនប៉ុណ្ណឹង។
អ្នកប្រាកដជាចង់រក្សាចំណាយរបស់អ្នកអោយទាបតាមតែអាចធ្វើទៅបាន បើប្រៀបជាមួយចំណូល។ អ្នកចង់ចំណាយមិនអោយលើសពី ៥០%ទៅ៦០% នៃចំណូលរបស់អ្នកនោះទេ។ ស្តាប់ទៅវាដូចជាឆ្កួតៗ តែនៅពេលដែលអ្នកគិតពីវា​ លុយដែលអ្នករកបាននៅពេលដែលអ្នករៀនចប់ថ្មីថ្មោងគឺតិចជាងនេះឆ្ងាយណាស់ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ ៣០ ឬ៤០ ឬ៥០ជាង។
ហើយដោយសារតែយើងរកលុយ​បានច្រើនជាងមុន យើងតែងតែផ្តល់កាដូអោយខ្លួនឯងតាមរយៈការចំណាយច្រើនជាងមុន។ ប៉ុន្តែការដែលរកប្រាក់បានច្រើនជាងមុន គឺជាឪកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះក្នុងការសន្សំលុយអោយបានច្រើនជាងមុន។
លើសពីនេះទៅទៀត ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងហានិភ័យ អ្នកអាចក្តាប់ឪកាសចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មួយ ឬធ្វើការអោយក្រុមផ្តួចផ្តើមថ្មី ឬធ្វើការអោយអាជីវកម្មគ្រួសារ ឬធ្វើអ្វីដែលក្រៅពីបទដ្ឋាន។ វាពិតជាពិបាកក្នុងការធ្វើរឿងទាំងអស់នេះប្រសិនបើអ្នកចំណាយប្រាក់ដែលអ្នករកបានទាំងអស់។
ប្រសិនបើអ្នកអាចរក្សាចំណាយរបស់អ្នកអោយទាបខ្លាំង ជាងចំណូលរបស់អ្នក​ វានឹងផ្តល់អោយអ្នកនូវភាពបត់បែនជាច្រើន ហើយវានោះហើយគឺជាឯករាជភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុ ៖ វាគឺជាភាពបត់បែនទៅធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ និងពេលដែលអ្នកចង់ធ្វើ។
6
ចៀសវាងបំណុល
ខ្ញុំពិតជាហត់នឹងលឺការសន្ទនាពីរឿងបំណុលល្អ បំណុលអាក្រក់ណាស់​ ទោះជាយ៉ាងណាបំណុលគឺត្រូវគេកាត់ពន្ធ ហើយអ្នកគួរបង់ជារំលោះ mortgage ជាធម្មតាវិញ ពិព្រោះអ្នកអាចយកលុយកាត់ពន្ធនោះមកបង់រំលោះបាន។
អ្នកអាចរស់នៅដោយគ្មានបំណុល។ អ្នកនឹងសប្បាយចិត្ត ហើយអ្នកនឹងមានសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អជាងអ្នកដទៃដែលអ្នកស្គាល់ហើយដឹងថាគេកំពុងបង់បំណុល។
ប្រែសម្រួលពីប្រភព៖
http://www.businessinsider.com/best-money-advice-financial-planner-2015-12?utm_content=bufferc343a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

មេរៀនទាំង៧ ដែលអ្នកមានក្នុងពិភពលោកគិតអំពីប្រាក់

អ្នកមានទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកគិត និងធ្វើសកម្មភាពខុសពីអ្នកដទៃ។ អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបំផុតជាច្រើននាក់ មិនត្រឹមតែខំរកប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងត្រូវបង្កើន និងសន្សំប្រាក់បន្ថែមទៀត។ បើសិនជាអ្នកចង់ដឹងពីវិធីដែលពួកគេជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកត្រូវដឹងអ្វីដែលពួកគេគិតអំពីលុយ។
នេះគឺជាវិធីទាំង៧យ៉ាងដែលអ្នកមានបំផុតលើលោកគិតអំពីលុយ។
១. មានលុយស្មើនឹងមានសេរីភាព
លោក Kevin O’Leary ដែលជាអ្នកជំនួញ និងអ្នកវិនិយោគដ៏ជោគជ័យមូយរូបជនជាតិកាណាដាបាននិយាយថា មានលុយស្មើនឹងមានសេរីភាព។ នេះគឺជារឿងដែលអ្នកមានយល់ដឹង។ ជាការពិតលុយមិនអាចទិញសេរីភាពបាននោះទេ ប៉ុន្តែមានលុយគ្រប់គ្រាន់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេចបាននូវតម្រូវការចាំបាច់ដូចជា អាហារ និងផ្ទះនោះទេ វាថែមទាំងផ្តល់ឲ្យអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ និងពេលវេលាដែលអ្នកចង់ធ្វើវា។
តើអ្នកធុញទ្រាន់នឹងចៅហ្វាយនាយ និងការងាររបស់អ្នកដែរឬទេ? អ្នកអាចមានសេរីភាពក្នុងការឈប់ធ្វើការបាន បើសិនជាអ្នកចង់ នេះហើយធ្វើឲ្យការងារណាក៏ដោយមានភាពងាយស្រួល។ ចង់មានវិស្សមកាលនៅកោះហាវ៉ៃ? គ្មានបញ្ហានោះទេ អ្នកអាចជ្រើសរើសម៉ោងធ្វើការដោយផ្ទាល់ខ្លួនបាន ហើយក៏អាចមកធ្វើការលឿនឬយឺតស្រេចតែចិត្ត។ ចង់ចាប់ផ្តើមមុខជំនួញថ្មីមួយ? អ្នកមានមធ្យោយបាយគ្រប់បែបយ៉ាង និងមនុស្សដែលអ្នកត្រូវទាក់ទងដើម្បីសម្រេចនូវក្តីស្រមៃនេះ។ ចុះនៅពេលដែលអ្នកឈឺវិញ? អ្នកមានលទ្ធភាពរកគ្រូពេទ្រល្អៗ និងការថែរក្សាសុខភាពបាន។
២. ស្វែងរកការវិនិយោគរៀងរាល់ថ្ងៃ
អ្នកមានតែងតែគិតពីអនាគតរបស់ពួកគេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេតែងតែសំលឹងមើលឱកាសវិនិយោគ ថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ទោះបីជាកូនៗរបស់ពួកគេប្រាប់អំពីកម្មវិធីបណ្តាញទំនាក់ទំនាក់សង្គមថ្មីៗចុងក្រោយ ឬ អាហារថ្មីៗក្នុងហាងទំនិញ ពួកគេអាចរិះរកវិធីដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេបានមិនថាពួកគេនៅទីណាក៏ដោយ។ ពួកគេតែងតែស្តាប់ ទោះបីជាពួកគេមិនចូលចិត្តក៏ដោយ។
៣. ឃ្លាតចេញឲ្យឆ្ងាយពីការវិនិយោគស្មុគស្មាញ
អ្នកមានដឹងថាត្រូវឃ្លាតចេញឲ្យឆ្ងាយពីការវិនិយោគស្មុគ្រស្មាញដូចជា ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុ (hedge fund) និងមូលប័ត្រកម្ចីប្រាក់ទិញផ្ទះជាដើម។ តើហេតុអ្វីទៅ? ពីព្រោះការវិនិយោគប្រភេទនេះបង្ហាញពីបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យបាន។ អ្នកមានតែងតែយល់ដឹងពីផលអាក្រក់របស់វា។ មានតែអ្នកវិនិយោគដែលមិនយល់ដឹងអំពីវាទេ ទើបហ៊ានទិញការវិនិយោគបែបនេះ។ បើសិនជាអ្នកមានមិនយល់ពីការវិនិយោគអ្វីមួយនោះទេ ពួកគេនឹងមិនធ្វើការវិនិយោគនោះទេ។
៤. មិនចំណាយស្មើនឹងការរកប្រាក់
នេះមិនមែនមានន័យថា អ្នកជាមនុស្សកំណាញ់បេះមិនចេញនោះទេ។ វាមានន័យថា បើសិនជាអ្នកមិនចំណាយលើអ្វីមួយ អ្នកអាចយកប្រាក់នោះទៅវិនិយោគលើអ្វីមួយផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ បើសិនជាអ្នកជិះយន្តហោះពីទីក្រុងញូយ៉កទៅទីក្រុងឈីហ្គាហ្គូ ហើយសំបុត្រលំដាប់ខ្ពស់មានតម្លៃជាង ៣០០០ដុល្លា តើអ្នកគិតថាអ្នកអាចជិះដោយសំបុត្រធម្មតាដែលមានតម្លៃថោកជាងនេះ ១០០០ដុល្លាបានទេ? ដោយធ្វើដូចនេះ អ្នកអាចចំណេញប្រាក់ ១០០០ដុល្លា ដែលអ្នកអាចយកទៅទិញទ្រព្យដែលជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបាន។ លុយបង្កើតលុយដោយខ្លួនឯង គឺជាលុយដែលអ្នកមិនចាំបាច់ទៅរកសារជាថ្មី។
៥. វិនិយោគលើទ្រព្យដែលកើនតម្លៃ
អ្នកមានមិនខ្ជះខ្ជាយលុយលើរបស់របរដូចជា សំលៀកបំពាក់ និងយានយន្តនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេវិនិយោគដ៏ឆ្លាតវៃលើទ្រព្យណាដែលកើនតម្លៃ។ លោក Tatiana Morales បានឲ្យនិយមន័យ ទ្រព្យដែលកើនតម្លៃលើទូរទស្សន៍ CBS ថា “ជាទ្រព្យទាំងឡាយណាដែលមានសក្តានុភាពក្នុងការឡើងថ្លៃ ឬអាចបង្កើតជាប្រាក់ចំណូលបាន។” ទ្រព្យទាំងនេះរួមមាន សាច់ប្រាក់ ការវិនិយោគលើភាគហ៊ុន និងមូលប័ត្រ និង អចលនទ្រព្យជាដើម។
៦. កុំធ្វើការវិនិយោគប្រាក់ទាំងអស់លើមុខជំនួញតែមួយ
អ្នកមានមិនដែលដាក់ប្រាក់ទាំងអស់របស់ពួកគេលើផ្សារហ៊ុនតែមួយឬពីរទេ។ គេហទំព័រ Investopedia បានបញ្ជាក់ថា “វាជារឿងដ៏ល្ងង់ខ្លៅដែលដាក់ប្រាក់ទាំងអស់របស់អ្នកលើការ វិនិយោគតែមួយមុខ។” ហេតុនេះហើយវាមានសារសំខាន់ក្នុងការមានវិនិយោគចម្រុះដែលរួមមានការវិនិយោគច្រើនប្រភេទដូចជា ផ្សារហ៊ុន មូលប័ត្រ ការវិនិយោគរួមជាដើម។ ការវិនិយោគចម្រុះរបស់អ្នកក៏អាចរួមមានការវិនិយោគលើមុខជំនួញ អចលនទ្រព្យផងដែរ។
ចូលចងចាំថាភាពចម្រុះមានមែនគ្រាន់តែវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នានោះទេ។ វាជាការវិនិយោគលើប្រភេទមុខជំនួញផ្សេងៗក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកមិនគួរវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុន៤ខុសៗគ្នាដែលរកស៊ីលើអាហារ Fast Food នោះទេ។ អ្នកគួរវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុន១ដែលធ្វើជំនួញលើអាហារ Fast Food ហើយនៅសល់ប្រាក់វិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើជំនួញលើ ប្រេង បច្ចេកវិទ្យា និងការលក់រាយជាដើម។ បើសិនមានការវិនិយោគមួយណាបរាជ័យ អ្នកក៏នៅមានការវិនិយោគផ្សេងៗទៀតដែរ។
៧. ទឹកប្រាក់មិនមែនជាតម្លៃខ្លួននោះទេ
អ្នកមានយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា លុយមិនអាចទិញ ការស្រលាញ់ ការគោរព មិត្តភាព និងសុភមង្គលបានទេ។ ពួកគេដឹងថាតម្លៃខ្លួនមិនអាចធ្វើការវាស់វែងដោយ ភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាននោះទេ។ អ្នកនិពន្ធ Ken Solin បានចោទសួរក្នុងសារព័តមាន Huffington Post ថា តើនរណាដែលអ្នកគិតថាមានតម្លៃខ្លួនច្រើនជាង រវាងសេដ្ឋីឯកោម្នាក់ដែលមានលុយរាប់សិបលានដុល្លាក្នុងធនាគារ និងបុរសម្នាក់ដែលចេះស្តាប់ភរិយា ចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនៗ មានមិត្តភាពស្មោះត្រង់ និងជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត?
ប្រែសម្រួលពីប្រភព៖ http://www.entrepreneur.com/article/249539

ទម្លាប់ទាំង៩ របស់អ្នកជំនួញកំពូល

នៅលើលោកនេះ មានវិធីច្រើនយ៉ាងក្នុងការធ្វើជំនួញ ដែលអាចក្លាយជាសហគ្រិនដ៏ជោគជ័យ។ ហើយមានអ្នកជំនួញជោគជ័យជាច្រើនមានទម្លាប់ស្រដៀងៗគ្នានៅក្នុងជីវិត និងការងាររបស់ពួកគេ។
នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងលាតត្រដាងនូវអាថ៌កំបាំងទាំង៩ ដែលអ្នកជំនួញជោគជ័យប្រើក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ធ្វើអោយជំនួញរបស់គេរីកចម្រើន និងទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យលើសលប់។
១. ធ្វើគម្រោងអោយវែង
នៅក្នុងទីផ្សារដ៏ប្រកួតប្រជែងនេះ  យើងមិនអាចមិនអើរពើរលើការផ្តល់អាទិភាពទៅលើគោលដៅខ្លី នោះទេ។ អតិថិជនរបស់អ្នករំពឹងអោយអ្នកផ្តល់នូវផលិតផលនិងសេវាដ៏ល្អក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយជាក់លាក់។
ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកផ្តោតទៅលើតែគោលដៅខ្លី អាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងមិនអាចឈានទៅដល់សក្តានុពលពេញលេញនោះទេ។ ក្រៅពីនេះត្រូវរៀបចំពេលយ៉ាងហោចមួយដង ឬពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់រៀបចំគម្រោងអនាគត។ ត្រូវត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពរបស់វាជាប្រចាំ ដើម្បីអោយវាអាចឈានដល់គោលដៅវែង។
២. ធ្វើការទំនាក់ទំនងឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធិភាព
ឆ្លើយតបអ៊ីម៉េល ទូរស័ព្ទ និងសំណើផ្សេងៗភ្លាមៗ។ ការចំណាយពេលច្រើនឬតិចក្នុងការឆ្លើយតប អាចធ្វើអោយមានភាពខុសគ្នារវាង ការចំណេញ ឬខាតនៅក្នុងការលក់។ ក្រៅពីនេះ នៅពេលអ្នកឆ្លើយតបទៅអតិថិជនឆាប់រហ័ស អ្នកអាចទទួលបាននូវកេរ្ត៌ឈ្មោះ និងទំនុកចិត្ត។ នៅកន្លែងការងាររបស់អ្នក ពេលវេលា និងការទំនាក់ទំនងល្អ អាចនឹងបង្កើតវប្បធម៌ដែលផ្តោតលើប្រសិទ្ធិភាពនៅកន្លែងការងារ។
៣. ចំណាយប្រាក់ដោយឆ្លាតវៃ
ជារឿយៗ សហគ្រិនប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្តក្នុងការបែងចែកធនធាន។ អ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណាយប្រចាំខែរបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីចៀសពីអោយផុតពីចំណាយដែលលើសលប់ និងមិនចាំបាច់។
តែងតែពិចារណាលើផលចំណេញនៃការវិនិយោគ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការវាយតម្លៃចំពោះវិធីចាយលុយក្រុមហ៊ុនអោយមានប្រសិទ្ធិភាព។ ត្រូវសួរខ្លួនឯងថា តើវានឹងត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីប៉ូវនូវលុយវិនិយោគដែលបានចំណាយ? ហើយក៏ត្រូវពិចារណាផងដែរថាតើ ការវិនិយោគនេះនឹងអាចជួយអោយខ្ញុំឈានទៅដល់គោលដៅនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដែរឬទេ? ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចឆ្លើយសំនួរទាំងនេះទេ សូមកុំចំណាយលុយរបស់អ្នក។
៤. រៀបចំសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ
បើទោះបីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចមែន អ្នកគួរបង្កើតកាលវិភាគពីអ្វីដែលពិសេសដែលត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃ។ ជារៀងរាល់ព្រឹក មុនពេលអ្នកឆែកអ៊ីម៉េល អ្នកគួរកំណត់រឿងសំខាន់បំផុតចំនួន៣ សម្រាប់ធ្វើនាថ្ងៃនេះ។
ទុកអាទិភាពអោយការងារដែលចាំបាច់ ជាជាងការងារដែលមិនសូវប្រញ៉ាប់។ វិធីនេះអាចជួយអោយអ្នកមានការផ្តោតអារម្មណ៍ពេញមួយថ្ងៃ និងជួយអ្នកជៀសផុតពីការរំខានផ្សេងៗដែលធ្វើអោយខាតពេលវេលា។
៥. ប្រឈមនឹងបញ្ហាដោយរីករាយ
ខ្ញុំតែងតែចាំពាក្យដែលម្តាយខ្ញុំនិយាយថា "ធ្វើអោយល្អឥតខ្ចោះ តាមសមត្ថភាពរបស់កូន"។ ម្តាយរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាបានដឹងហើយថា ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើអោយអស់ពីចិត្ត អ្វីៗទាំងអស់នឹងដើរតាមការគ្រោងទុក។ វាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហានៅចំពោះមុខ។
ផ្តោតកម្រិតនៃការងប់ និងភាពវៀងវៃរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង ពេលជួបស្ថានភាពដែលពិបាកនិមួយៗ។ ប្រសិនបើអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗអោយអស់ពីសមត្ថភាព អ្នកនឹងទទួលបានផលវិជ្ជមានជារឿយៗច្រើនជាងបរាជ័យ។
៦. អាន
ជារៀងរាល់ព្រឹក អ្នកអានពត៌មានពីកាសែត ឬប្លក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យរបស់អ្នក ឬទស្សនាវដ្តី។ វាមិនត្រឹមតែអាចធ្វើអោយអ្នកដឹងពត៌មានថ្មីៗនោះទេ វាអាចជាប្រធានបទថ្មីៗដែលអ្នកអាចលើកយកមកជជែកជាមួយមិត្តរួមអាជីព និងជាការនិយាយកំសាន្តមុនពេលប្រជុំ។ ហើយពេលល្ងាច អ្នកអាចសម្រាកលម្ហែរជាមួយនឹងការអានសៀវភៅដ៏ល្អមួយ។
អ្នកអានគឺជាអ្នកដឹកនាំ។ អ្នកអាចនឹងចេះពីអ្វីដែលផ្តល់អោយអ្នកនូវផលិតផលដែលគេធ្វើតេស្ត៍ជោគជ័យរួច និងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។
៧. បន្តស្គាល់មិត្តថ្មីក្នុងបណ្តាញរបស់អ្នក
ការស្គាល់មនុស្សដែលអាចជួយអ្នកបាន អាចធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានឱកាសថ្មី។ មានអ្នកជំនួញជាច្រើនដែលចូលចិត្តធ្វើជំនួញជាមួយសហគ្រិនដែលគេបានស្គាល់ ចូលចិត្ត និងជឿជាក់ស្រាប់។
ផ្តល់អាទិភាពអោយបណ្តាញរបស់អ្នករីកធំ និងធ្វើអោយទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនោះយូរអង្វែងជារៀងរហូត។ សូមកុំគិតត្រឹមចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើអោយអ្នកជំនួញស្គាល់គ្នា ត្រូវចូលរួមសមាគមន៍ ឬស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបម្រើជាក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់អំពើសប្បុរសធម៌ក្នុងស្រុកផងដែរ។
៨. គិតដោយច្នៃប្រឌិត
គួរផ្តោតលើរបកគំហើញថ្មី ជាស្នូលនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ លើកទឹកចិត្តអោយសមាជិកក្រុម និងមិត្តរួមអាជីព ធ្វើអ្វីដែលថ្មីជាមួយនឹងគំនិតថ្មី និងវិធីប្លែកថ្មីនៅក្នុងអាជីវកម្ម។ សហគ្រិនដែលចូលចិត្តហានិភ័យជារឿយៗតែងតែទទួលបាននូវលទ្ធផលដែលអស្ចារ្យ ពិព្រោះវិធីរបស់គេគឺមានការ ច្នៃប្រឌិត និងមិនដែលមានគេរំពឹងទុកពីមុនមក។ ត្រូវគិតអោយបានឆ្ងាយពីអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើ និងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបរាជ័យ ដោយរក្សានូវឥរិយាបទវិជ្ជមាន។
៩. ថែទាំខ្លួនឯង
ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើអោយបានផលិតផលច្រើន អ្នកគួរចាប់ផ្តើមមើលថែខ្លួនឯង។ អ្នកគួរគេងយ៉ាងតិចណាស់៧ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីធានាអោយបានថាអ្នកនឹងងើបពីគេងមក មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់។ កុំភ្លេចធ្វើលំហាត់ប្រាណអោយក្លាយជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ។ អ្នកនឹងមានថាមពល អាចផ្តោតអារម្មណ៍ល្អជាងមុន និងអាចគ្រប់គ្រងស្ត្រេសប្រសើរជាងមុន។
អ្នកត្រូវទុកពេលសម្រាប់ការលេងអោយសប្បាយរីករាយ។​ ការធ្វើអោយមានតុល្យភាពរវាងការងារនិងជីវិត វាមិនពិបាកដូចដែលអ្នកធ្លាប់គិតនោះទេ។ អ្នកគ្រាន់តែធ្វើការសម្គាល់សកម្មភាពទាំងនោះ និងច្របាច់បញ្ចូលវាជាសកម្មភាពប្រចាំសប្តាហ៍។ ការលេងសប្បាយអាចនាំមកនូវភាពសោមនស្ស និងរីករាយ អ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលចិត្តល្អមកកាន់ខ្លួនឯង និងមិត្តភក្តិនៅកន្លែងការងារ។
ប្រែសម្រួលពីប្រភព៖ http://www.entrepreneur.com/article/240353